Üzletpolitika és kedvezmény

A Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.
CONVERZUM CAFÉ WEBÁRUHÁZ ÜZEMELTETÉSI ÜZLETPOLITIKÁJA
 

Alapvetések

A Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt. közel 30 éves szakmai múltra tekint vissza, behatóan ismeri a nyelvoktatási piac működését, a szakmai irányelveket, a fejlődési irányvonalakat, a hiányosságokat és fejleszthető területeket.
Szakmai tapasztalatunk azt mutatja, hogy a nyelvtudás nem csak egyéni, szakmai és kompetencia fejlődésének záloga, hanem az egyén, mint munkavállaló nyelvtudás birtokában aktívan hozzájárulhat munkáltatója üzleti lehetőségeinek bővítéséhez, nemzetközi viszonylatban elérhető sikereihez.

Célkitűzések

A Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt. legfőbb célkitűzése, hogy az érdemi ismereteket nyújtó, jól hasznosítható kompetenciafejlesztő képzések révén biztosítsa a folyamatos tanulás, ezáltal az esélyegyenlőség és egyén az érvényesülésének megteremtését a munkaerőpiacon.
Célkitűzésünk, hogy internetes képzésekkel járuljunk hozzá az európai szintű minőség eléréséhez, olyan módon, hogy az egyúttal az alapvetés, miszerint sem elég idő sem elég pénz nem áll rendelkezésre, azt kedvező módon a munkaáltató bevonásával érjük el.
Célunk tehát, hogy tanfolyamainkat mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára megfelelő tartalommal biztosítsuk, így azok közös érdeket és célokat tudnak szolgálni.  

Ügyfélszerzés

Potenciális ügyfeleinknek tekintjük azokat a felnőtteket, akik számára a munkáltató valamiféle – jellemzően munkakörükhöz kapcsolódó – kompetencia fejlesztésére irányuló képzést ír elő.
Mivel az ilyen tréningek, képzések, melyek nem nappali tagozatos, iskolarendszerű képzések a munkáltatóknak, mint cégeknek költségként szerepeltethető kiadás, áttételesen ügyfeleink azok a munkáltatók is, akik munkatársaik képességeit az általunk nyújtott szolgáltatások által szeretnék fejleszteni – illetve szinten tartani.
Ügyfélként számítunk ugyanakkor mindazokra, akik úgy érzik, hogy a munkáltatói elvárásoktól függetlenül maguk szeretnék fejleszteni képességeiket, kompetenciájukat.  

Kedvezmények

A Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt. törekszik arra, hogy a mindenkori gazdasági lehetőségeihez mérten, a jogi szabályozással összhangban, a piac igényeihez igazodva Ügyfeleinek vonzó pénzügyi megoldásokat, fizetési konstrukciókat dolgozzon ki.
Ezek a vonzó megoldások lényegi eleme a kedvezményi rendszer, mely lehet kuponos, azonnali kedvezmény, vagy egyéb üzletpolitikai kedvezményi forma, melyet az SZJA tv 1. számú 8.14. pontja rögzít.
A kedvezményeket a honlapján, Üzletpolitikai Kedvezmények címen teszi közzé. Megismeréséhez regisztráció nem szükséges.

Jogfenntartás

A Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy üzletpolitikáján – az abban foglalt korlátokkal – bármikor, bármilyen formában változtasson. A változtatás a vezetőség döntésének meghozatalával – az üzletpolitikai kedvezmények vonatkozásában a honlapon történő közzététellel – válik hatályossá. Amennyiben az üzletpolitikai kedvezmények módosítása már meghirdetett (honlapon közzétett) egyes kedvezmények visszavonására, vagy bármely, az ügyfelek érdekeit csorbító változtatásra irányul, e módosítás csak a közzétételét követő 90. nap elteltével alkalmazható. A korábban biztosított kedvezmény visszavonására vagy negatív irányú módosítására az ügyfelek figyelmét a weblapon jól láthatóan fel kell hívni, a tájékoztatásban megjelölve azt a dátumot is, ameddig a kedvezmény igénybevételére még lehetőség van.
A Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt. kizárja a felelősségét az üzletpolitikája megváltoztatása miatt bárkit bármilyen formában érintő hátrány miatt.  

Budapest, 2018.11.30.

Érvényes visszavonásig!

 

1. számú melléklet  

AKTUÁLIS ÜZLETPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEK

Alapfogalmak

Üzletpolitikai kedvezmény (SZJA tv 1. számú 8.14.) adómentes az üzletpolitikai céllal, a juttatás feltételének megfelelő magánszemély számára adott, árengedmény, visszatérítés, vagy áru vagy szolgáltatás vásárlásához kapcsolódó más kedvezmény. Független attól, hogy utalvánnyal, pénzzel, esetleg vegyesen fizet a vásárló.
A díjvisszatérítés egy árengedményfajta, amelyet a vevő utólag, már az áru, szolgáltatás megvásárlása után kap meg. Ez természetbeni juttatásnak minősül, mivel az ilyen módon kapott pénz a korábbi vásárlás egy részének, vagy egészének visszatérítése egy üzletpolitikai kedvezmény eredménye.
E-utalványkártya: az SZJA 1995. évi CXVII. törvényben meghatározottak szerint, elektronikus utalványokat megtestesítő, bankkártya formátumú, egyedileg sorszámozott, PIN kódos műanyag utalványkártya. Utalvánnyal csak magánszemély vásárolhat.
Az Oktatási e-utalvány: olyan munkáltató által kezdeményezett, iskolarendszeren kívüli képzésekre felhasználható juttatás, amely a munkavállaló munkaköréhez, feladataihoz kapcsolódik vagy tevékenysége hatókörébe illik.

A kedvezmény igénybevétel általános feltételei

A kedvezmény pontos mértéke és fatája a Converzum Café weboldalán, az adott tanfolyam, termék vagy szolgáltatás mellett kerül feltüntetésre.
1. IDŐSZAKI FREE: a kedvezmény 100%-os, azaz ingyenesen elérhető a tananyagok
2. IDŐSZAKI VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY: mértéke 1-90%, mely azonnal érvényesítendő az árban utalványos és pénzzel való kiegyenlítéskor.
3. KUPONOS KEDVEZMÉNY: egy adott termékből, szolgáltatásból érvényesíthető egyedi kedvezmény

4. UTÓLAGOS ÁRKEDVEZMÉNY: az üzletpolitikai célkitűzések megvalósításának eszközeként egyes online tanfolyamok népszerűsítése érdekében árkedvezménnyel értékesítjük.
Formája: utólagos árkedvezmény, díjvisszatérítés mely a képzés díját megfizető magánszemély részére adható függetlenül a fizetési módtól.
Tanfolyamainkra szóló kedvezményeket az adott tanfolyamnál tüntetjük fel,
mértéke jellemzően 5%-25%, kivéve azokat az egyedi eseteket, mikor nagyobb mértékű árengedményes akciókat tartunk. Ezeket előzetesen meg fogjuk hirdetni. Pl. Black Friday, bevezető kampány, klubtagoknak.

Az Online tanfolyamokat külön kezeljük. Az azokra adott kedvezmények nem vonhatók össze más kedvezményekkel. Népszerűsítése érdekében üzletpolitikai megfontolásból a bevezető kampányunk részeként, visszavonásig magasabb árkedvezménnyel értékesítjük.

Üzletpolitikai kedvezmény 2018-2019 évben: 
50% utólagos árkedvezményt adunk az összes online képzés, összes elemére, ha a tanfolyam első vásárláskor és utána havonta min. 1 db tanfolyami egységet (leckevideót) vásárol a hallgató. 

85%-os utólagos árkedvezményt adunk az online képzéseinkre, ha tanfolyami videók első vásárláskor min 2 db tanfolyami egységet (leckevideót) vásárol a hallgató. Attól kezdve a tanfolyam további tanfolyami egység (leckevideók) megvásárlásakor is jár a kedvezmény, azonban ha új kurzusba, tanfolyamba kezd, akkor ott ismét az első vásárlás lép életbe. Kezdésnek két videóleckét kell kiválasztani és attól kezdve 24 hónapig a tanfolyam további leckevideóira szintén érvényesítjük a 85%-os utólagos árkedvezményt.

Ez alól kivételt képez a Converzum Connect online tananyag, mely szintenként vásárolható meg két hónapos hozzáféréssel. A Converzum Connectre már egy szint megvásárlásakor is érvényes a 85%-os utólagos árkedvezmény a bevezetési időszakban 2019. december 31ig.

A kedvezmény érvényesítése: a fizetést követő 2, de maximum 3 banki munkanapon belül – díjvisszatérítés formában, az ügyfél által megadott bankszámlára.