• fullslide1
  Ismerd meg a Language Cafét!
  Oktatási anyagainkat nagy tapasztalattal bíró nyelvi mentoraink fejlesztették ki számodra.
 • fullslide1
  Vágj bele a tanulásba a Converzum Connect-tel!
  Online angol nyelvtanfolyamok kezdőtől haladó szintig.
 • fullslide1
  Találd meg a saját módszered!
  Leírás: Ismerd meg kínálatunkat, és tanulj a saját igényeid szerint!

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A CONVERZUM CAFÉ ONLINE TANFOLYAMOK WEBÁRUHÁZÁHOZ

Kérjük, hogy Ön, mint Felhasználó, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a onlinenyelvtanfolyam.converzum.hu címen elérhető  Converzum Café Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket (továbbiakban: Szabályzat) és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, fizetési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alábbiakban megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

1. Szolgáltatói adatok:

 • Cégnév: Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt.
 • Székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 11-15.
 • Adószám: 26105026-2-41
 • Cégjegyzék szám: Cg. 01-10-049441
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: info@converzum.hu
 • Telefonos elérhetőség: +36 1 368 11 56
 • Számlaszám: 16200010-10085840-00000000
 • Tárhely szolgáltató: tarhely.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH-52269/2012)

2. Alapvető rendelkezések

2.1 A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2  A jelen Szabályzat a fent megnevezett ideig érvényes és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.5 Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul, valamint üzletpolitikánkat, kedvezmény szabályzatunkat megismerte.

2.6 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

2.7 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.8 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. Az elfelejtett jelszó helyett a Felhasználó újat kérhet.

3. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

Szolgáltatóként, közel 30 éves szakmai múlttal, folyamatosan fejlődő szakmai csapattal dolgozunk. Online formában elérhető, letölthető tananyagaink fejlesztésével a célunk, hogy a Felhasználó térben és időben rugalmasan tudja fejleszteni meglévő tudását vagy új ismeretekre tehessen szert és ezáltal versenyképes maradjon a munkaerőpiacon illetve munkáltatója üzleti fejlődéséhez hozzá tudjon járulni. Lásd üzletpolitikai szabályzat! 

3.1. Termékeink három csoportba sorolhatók:

Online nyelvtanfolyamok: Nyelvi készséget fejlesztenek, úgy mint pl. nyelvtani pontosság, szókincs,

Online nyelvi tréningek: egy-egy témában egyszerre stratégiát és nyelvi elemeket tanítnak pl. prezentáció, telefonálás stb.

Online tananyaghoz való szintenkénti hozzáférések: minden nyelvi készségre kiterjedő komplex online tananyag.

A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.

3.2. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

3.3. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót (az online tréningek esetén bemutatkozó videót) jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek, videók eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

3.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató üzletpolitikai megfontolásból különféle (bevezető) kedvezményekkel támogathatja a vásárlást, melyekről a Felhasználó az üzletpolitikai kedvezmények mellékletében értesülhet. Egyes kedvezményfajtáknál a Felhasználónak meg kell adni a bankszámláját a vásárláskor. A bankszámlát a felhasználói profilban is megadhatja.

3.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.6. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlag felhasználónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

4. Regisztráció/vásárlás

4.1 Felhasználó a weboldalon történő vásárlása regisztrációhoz kötött.

4.2 Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

4.3 A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

4.3 A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

5. Rendelési információk

A rendelés menete

5.1 Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webáruházba.
5.2 A Felhasználó azonosításával elkerülhető a duplikált vásárlás, a kosárba mindig az addig még meg nem vett tanfolyami egység, (lecke, vagy videó) helyezhető el. A nem letölthető tanfolyamok esetében nem maga a tanfolyam, hanem a tanfolyam időszaki (termékenként feltüntetve) megtekintési joga kerül megvásárlásra. 
5.3. Felhasználó a kiválasztott megvásárolni kívánt tanfolyam videó egységeiből egyet, vagy többet (akár egyszerre mindet) kiválaszthat jelölőnégyzetek segítségével, majd azt a kosárba helyezheti, vagy módosíthat a bejelölésén.
5.4 Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
5.5 Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „tovább vásárolok” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölhet egyes videót/terméket, vagy „kosár kiürítése” gombbal a kosár teljes tartalmát egyszerre. Mennyiség véglegesítéséhez a Felhasználónak a kosár oldalon csak le kell görgetnie és az adatokat ellenőriznie kell.
5.6. Felhasználó, a vásárlási folyamat következő lépéseként megadja a fizetési módot:

5.6.1. Fizetési módok:

 • Átutalással: Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a videók, tanfolyami egységek online megtekintésére. Elérés a saját regisztrált profiljában lehetséges a „vásárolt termékek” menüpont alatt.
 • Online, bankkártyával
 • Online, (CafeTrend) utalványkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online utalványokkal fizetni a Szolgáltató által igénybe vett utalványszolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül

5.6.2. A felhasználó, e-utalvánnyal kíván fizetni a vásárláskor vagy a regisztrációkor meg kell adja az utalványkártya számát. A CafeTrend utalvánnyal való fizetéskor a Felhasználó átirányításra kerül a CafeTrend fizetőrendszerébe, ahol meg kell adnia a PIN kódját és bevizsgálásra kerül, hogy egyrészt rendelkezik-e a vásárláshoz a törvény által elfogadható utalvánnyal és annak összege fedezi a vásárlást.
5.6.3. Az utalványos fizető rendszer emellett az e-oktatási utalvánnyal megvehető tanfolyamok esetén azt is megvizsgálja, hogy a munkáltató érdekét is szolgáló képzés engedélyezett (a munkáltató által bejelölt) státuszú. Mindhárom feltétel teljesülése esetén az utalvány megfelelő értékben levonásra kerül és a megvásárolt (online) képzés (videósorozat vagy online tréning) megtekintési joga az adott vásárláskori tanfolyami egységeire a Felhasználó részéről elérhetővé válik.
5.6.4. A felhasználónak fedezeti ellenőrzésképpen lehetősége van az utalványa összegét lekérdeznie
5.6.5. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a tanfolyami videóknál, szolgáltatásoknál vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról.
5.6.6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló mail alapján minden költséget tartalmaz. A számlát emailben küldjük meg. Az elszámolás bekerül a regisztrált felhasználó fiókjába.
5.6.7. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés/rendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
5.6.8. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
5.6.9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a tanfolyami videó megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy minden egyes tanfolyami egységből – amíg az adott tanfolyam a felhasználói fiókjában elérhető- csak egyet vásárolhat, melyet a rendszer folyamatosan ellenőriz.
5.6.10. Felhasználó ellenőrzést követően véglegesítheti a vásárlását. A megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap erről, illetve megjelenik a Felhasználói fiókjában. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz vagy a fiókjába nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni vagy a rendszer tévesen spam-be helyezte a visszaigazolást.
5.6.11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató ellenőrizte a kifizetés tényszerűségét, az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről vagy értesítés nélkül számla bizonylattal együtt hozzáférhetővé teszi a megvásárolt (online) képzés (videósorozat vagy online tréning) a felhasználói profiljában.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Utalvánnyal fizethető online tanfolyamok esetén, amennyiben az utalványkibocsátó fizetőrendszere munkaidő után vagy munkaszüneti napokon (általánosan hétvégén) az utalvánnyal való kiegyenlítést lebonyolítja, felénk elektronikusan visszaigazolja, úgy azt úgy tekintjük – a vis major eseteket kivéve – hogy a kiegyenlítés megtörtént attól függetlenül, hogy az elszámolás és az utalványok ellenértéke csak azt követően érkezik meg a Szolgáltatóhoz.

6.3. Az utalványkibocsátó minden munkanap 16.00-kor zárja az aznapi vásárlások elszámolást, 17.00-kor küldi meg Szolgáltatónak a listát. Szolgáltató a hétvégi és ünnepnapok vásárlások utalványelszámolásaira az azt követő első munkanap 16.00 órás zárásában kapja meg. A pénzügyi elszámolás az utalványelfogadó hely (Szolgáltató) és az utalványrendszert üzemeltető (CafeTrend) között a jellemzően mindenkori zárást követő munkanapon (T-nap) vagy az azt követő napon belül történik. A megrendelések esetleges utólagos kedvezményeit, csak ezt követő napon T vagy T+1 napon teljesítjük. A teljesítéskor hivatalos számlabizonylatot állítunk ki, melyet a Felhasználói profilból is le lehet tölteni.


6.4. A rendelési folyamat több oknál fogva is megszakadhat, vagy elutasításra kerülhet:

 • megszakad az internet kapcsolata
 • nem jó a megadott PIN kód
 • elutasítja a bank vagy az utalványszolgáltató
 • nincs elegendő fedezet a számláján vagy utalványkártyáján
 • nem megfelelő utalvánnyal akarna fizetni
 • nem adott meg valamilyen lényeges adatot
 • a munkáltatója nem adott jogosultságot egy adott tanfolyam vagy tréning megvásárlására
 • vagy egyéb technikai okból kifolyólag

6.5. A fiókkal rendelkező Felhasználó érdekében – hogy ne kelljen elölről kezdeni a vásárlást – 2 hónapig eltároljuk a megszakadt vásárlást a fiókjában.

6.6. A regisztrált Felhasználó ezt követően 15 perc elteltével ismételten megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől. Biztonsági okokból egy megszakadt vásárlás újbóli megkísérlését 15 perc időzár védi.
6.7. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül online tanfolyami videók esetében a fizetést követő 2-3 munkanapon belül, jellemzően automatikusan azonnal.

6.8. Az adásvételi szerződés alapján a Felhasználó komplett tanfolyamot vásárol, de a több részből álló tanfolyamok esetében lehetősége tanfolyami egységenkénti fizetésre. Az online videósorozatok szellemi tulajdonának, és a videók fizikális átruházása nem történik meg, csak a videók korlátozott ideig - a legutolsó tanfolyami videó megvásárlásától számított egy évig, de maximum 2 évig – megtekintés joga (dolog) kerül átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog (megtekintési jog) átvételére köteles.
6.9. Ha az eladó Szolgáltató és a vevő Felhasználó, a felek eltérő megállapodásának hiányában, az eladó (jelen ÁSZF szerint: Szolgáltató) a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő (Felhasználó) rendelkezésére bocsátani a dolgot.

7. Elállás joga

7.1. Általánosan: Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. Elállási jog gyakorlásának a menete Online tanfolyami részlegben

Tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód. 

 1. Kellékszavatosság

Felhasználó a hibás teljesítés esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Felhasználó választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1 Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.
9.2 A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).
9.3 A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).
9.4 A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.
9.5 A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.
9.6 Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.
9.7 A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
9.8 A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10. Panaszok intézése

Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, Szolgáltató adati között megjelölt helyen, és a panaszt a felvétel napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt megőrizni. Szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben panaszra Szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia. A szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, marad a felek számára a bírósági út.

11. Adatkezelés

Szolgáltató a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az Szolgáltató kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése illetve a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.

A megrendeléssel kezdődő eljárás során a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók, a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozata a honlapon érhető el

12. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), Felhasználói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

12.1. A képzés elvégzésének esetleges félbemaradása vagy sikertelensége, vagy a leckék nem sorrend szerinti megvásárlása vagy megnézéséből eredő hiányosságok nem érintik az ÁSZF szerződésszerű teljesítését.
12.2. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az egyoldalú módosításra különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • ha a módosítást jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja;
 • ha a Szerződés teljesítésének körülményeiben olyan lényeges változás következik be, amely a Szerződés megkötésekor előre nem volt látható;
 • ha a Szerződésben vállaltakhoz képest a teljesítés feltételei műszaki okokból megváltoznak;
 • ha a képzés vagy az áruház lényeges tartalmi elemei módosulnak;
 • ha a módosítást a Converzum Tudomány Nyelviskola Zrt. egyéb szerződéses viszonyaiban bekövetkező változás indokolja.

12.3. A Hallgatónak (Hallgató = Felhasználó = Vásárló = Regisztrált) az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén joga van a Szerződést azonnali hatályú felmondással, írásban felmondani. A Hallgató felmondási jogát az ÁSZF módosításának hatályba lépését követő 8 munkanapon belül írásban gyakorolhatja. Amennyiben ezen időtartamon belül ilyen irányú nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ÁSZF egyoldalú módosítását elfogadta. A Hallgató azonnali hatályú felmondása esetén a már kézhez vett díjbekérőn feltüntetett képzési díjakat nem kell megfizetni, a már megfizetett – kedvezménnyel csökkentett - díj azonban csak akkor jár vissza, ha az ahhoz tartozó képzési egység még nem került megnyitásra.
12.4. Jelen ÁSZF regisztráció időpontjában történő elfogadásával a Hallgató jogosulttá válik az online képzésében való részvételre. A képzés keretei között a Hallgató jogosult a képzési anyag egységeihez online hozzáférni, azt a megadott tanfolyami határidőig tetszőleges alkalommal megtekinteni, a képzési egységekhez tartozó gyakorlatokat elvégezni, mellékleteket letölteni.
12.5. Hallgató jogosult akár tetszőleges sorrendben is megvásárolni a leckéket, de egy adott leckét –egy éven belül- csak egyszer vásárolhat meg.
12.6. A Hallgató egyénileg, otthonából sajátítja el a képzési anyagsorozat tartalmát, melyhez a Szolgáltató elméleti tanórákat, gyakorlati foglalkozásokat és személyes konzultációt is szervezhet, ezeket a képzéseknél egyenként tünteti fel. Amennyiben ezek nincsenek nevesítve a képzés leírásában, akkor ahhoz a képzéshez nem tartozik ilyen szolgáltatás.  A Szolgáltató a Hallgatók számára a képzéshez kapcsolódó e-mailes konzultációs lehetőséget biztosít.
12.7. A képzés keretei között a Hallgató jogosult továbbá a már megnézett leckékkel, a képzési egységben elmondottakkal vagy magáról a képzésekről e-mailban tájékoztatást, magyarázatot kérni, illetve –amennyiben a képzéshez tartozik ilyen opció - az online vizsgatesztet megoldani.
12.8. A hallgató tudomásul veszi, hogy a vizsgaigazolás – oklevél formában - a munkáltató felé történő kompetenciák fejlesztéseinek igazolása, nem OKJ vagy okleveles képzési igazolás.
12.9. A Hallgató választhat a fizetési módok közük, illetve meghatározhatja a díjfizetés gyakoriságát azáltal, hogy megtekintési jogot leckénként is megvásárolhatja.
12.10. A képzéseken szolgáltatott tananyagok nem kerülnek a Hallgató tulajdonába, annak letöltése, másolása jogsértés, a szellemi tulajdon eltulajdonítása.
12.11. A képzés ideje a képzési egységek számától és azok megvásárlási ütemétől függ, vagyis a képzés idejét a Hallgató határozza meg azáltal, hogy milyen rendszerességgel kíván hozzáférni a képzési egységek anyagához.
12.12. A képzés maximum időtartama egyes képzési egységre vonatkozó számla keltétől számított 12 hónap, a képzés valamennyi képzési egységének egyidejű megvásárlása esetén a számla keltétől számított jellemzően 12 hónap lehet.
12.13. A képzési egységek száma és videók terjedelme (hossza) a letölthető mellékletek és az ár illetve, az esetleges kedvezmények a képzés SHOP oldalán kerül feltüntetésre. Minden képzésnek (később terméknek, szolgáltatásnak) készül egy képpel, címmel és néhány fontos adattal ellátott miniváltozata, a listázás és könnyebb keresés érdekében. Ezekre való kattintással lehet eljutni az adott tanfolyam részletes adatoldalára.
12.14. Az adott képzés képzési egységeit a Hallgató rendeli meg. A képzési egységeket – amennyiben azok nem egyszerre kerülnek megrendelésre – a képzés felépítése miatt meghatározott – emelkedő és sorfolytonos – sorrendben javasolt megrendelni.

 • A megrendelés lehet teljes, többes; eseti
 • Teljes megrendelés esetén a képzés valamennyi képzési egységét egyidejűleg kerül megrendelésre, arról egy díjbekérő készül, és a fizetést követően valamennyi képzési egység hozzáférhetővé válik – a javasolt egymás utáni hallgatási sorrendben történő haladással. • Többes megrendelés esetén a képzés több – de nem az összes - képzési egysége kerül egyidejűleg megrendelésre.
 •  Eseti megrendelésnél a Hallgató az egyes képzési egységeket tetszőleges időpontokban rendelheti meg, és arról a megrendelést követően kap díjbekérőt. A Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy amennyiben egy tanfolyam megérthetősége megköveteli a videók egymás utána megnézését a sorrend alapján, azok kinyithatóságát úgy korlátozhatja, - előre tájékoztatással- hogy csak akkor nyitható a következő, ha az előtte lévőt már megnézte a hallgató.

12.15. Az előrehaladás segítése a képzési egységekhez tartozó, az otthoni tanulást elősegítő letölthető mellékletekkel, (pl. munkafüzet) önellenőrző kérdéssorokkal, valamint értékelése záróvizsga teszttel történhet, azonban a hallható tudomásul veszi, hogy az adott tanfolyam tematikája dönti el, hogy ezekre milyen mértékben van szükség vagy mód. 
12.16. Amennyiben a Hallgató a képzés valamennyi képzési egységét megvette, és a záróvizsga (amennyiben az adott tanfolyamhoz tartozik) kérdéssort sikeresen (legalább 51%-os eredménnyel) megoldotta, igazolást kap a képzés lezárásáról. Az igazolás nem minősül államilag elismert bizonyítványnak, szakképzettséget és egyéb végzettséget – így különösen OKJ-s végzettséget – nem biztosít, és vele nem egyenértékű. A Hallgató egyes képzéseknél választhat vizsga nélküli, un. tanfolyami részvételt igazoló oklevél és vizsgával egybekötött oklevél között.
12.17.  A Felhasználó a Szolgáltató felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához). Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználófiókjáért.

 Fogalmak magyarázata

 • Online tanfolyami szerződés: A Szolgáltató és a Vásárló/Hallgató/Felhasználó között képzési szolgáltatás nyújtására, a videók megtekintési jogának igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései szerinti tartalommal létrejövő jogviszony.
 • Tanfolyami előadó: Az adott képzésben szereplő előadó személy, tanár vagy tréner. (Szolgáltató)
 • Felhasználó/Hallgató: Az a regisztrált, aki a Szolgáltató képzési szolgáltatásának igénybevételére szerződést köt, aki a tanfolyami egység megtekintési jogát megvásárolja.
 • Képzési egység: A képzési program felépítését adó, önálló tartalommal bíró oktatási anyag egység, lecke.
 • Online képzés: Honlapon található képzési egységekre bontott tanfolyami anyag, mely online eléréssel videóleckék formájában sajátítható el.
 • Tanfolyami idő: A megvett képzési egységekre a tetszőleges időpontban és helyszínről történő hozzáférhetővé tételének ideje a megvásárlástól számítva. Általánosan az utolsó megvett leckétől számított 1 év, vagy az első megvásárolt tanfolyami egységhez képest 2 év.
 • Tanfolyam elvégzését igazoló oklevél: Egyes tanfolyamok elvégzését oklevéllel is igazoljuk. Ez lehet tanfolyamot elvégezte és tanfolyamot vizsgával, annak eredménye feltüntetésével végezte el.
 • Regisztráció: Hallgató felhasználó profiloldalának elkészítéshez szükséges adatok megadása és visszaigazolása.
 • Felhasználói profil: A hallgató, felhasználó személyes adatait tartalmazó jelszóval védett rész, mely a megrendeléseket, a megrendelt videókat és egyéb hasznos személyre szabott információkat tartalmaz.
 • Kosár: A megrendelések gyűjtőhelye, mely tartalmazza a megvásárolni kívánt termékeket, szolgáltatásokat, videókat, javítható, nem végleges formában.
 • Visszaigazolás: A Hallgató által leadott megrendelésnek (ajánlattétel) a Szolgáltató általi írásbeli, elektronikus úton történő elfogadása.
 • Oktatási e-utalvány: Olyan munkáltató által kezdeményezett, iskolarendszeren kívüli képzésekre felhasználható béren kívüli juttatás, amely a munkavállaló munkaköréhez, feladataihoz kapcsolódik vagy tevékenysége hatókörébe illik. A legjobban megtérülő befektetés, amely a munkavállalónak és a munkáltatónak is hasznos. Korlátlanul adható adó- és járulékmentesen. Weboldalunk a Cafetrend oktatási utalványát fogadja el. Minden tanfolyam utalással is megvásárolható.

Kelt: Budapest, 2018.11.30

Érvényes visszavonásig!